Żabson

termin (wydarzenie archiwalne)

miejsce Wyspa Grodzka

organizator koncerty.szczecin.pl

Koncert jest wyprzedany, bilety nie będą już dostępne online ani na wejściu. Przestrzegamy przed zakupem biletów od osób trzecich poza oficjalnym obiegiem. Istnieje zagrożenie, że zostaną Państwo oszukani.

Harmonogram wydarzenia (22.07 czwartek):

  • 20:00 – otwarcie bram
  • 20:45 – Mattz Fresh warm-up
  • 21:15 – koncert Żabson

W trakcie wydarzenia teren Miejskiej Strefy Letniej będzie dostępny wyłącznie dla posiadaczy biletów.
Osoby łamiące regulamin wydarzenia lub regulamin Miejskiej Strefy Letniej (Wyspa Grodzka) zostaną wyproszone z koncertu. W skrócie: bądźcie mili dla innych, przestrzegajcie wytycznych inspektoratu sanitarnego, nie próbujcie wnosić przedmiotów niebezpiecznych lub alkoholu.
Nie musicie drukować biletów, możecie je okazać do skanowania na telefonie. Rozjaśnijcie ekran i przygotujcie kod QR stojąc w kolejce.
Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą wejść na koncert za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Poniżej 13 rok życia wymagana jest obecność pełnoprawnego opiekuna.
Widzowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących restrykcji sanitarnych. Prosimy o śledzenie stosowanie się do komunikatów organizatora.